Naam project: Ziekenhuisproject Boukombé, Benin
Start project: 2003
Einde project: 2010
Contactpersoon: Henk Schut
Gesteld doel: rationele farmacotherapie die betaalbaar en duurzaam is.
Uiteindelijk moet dit gezondheidscentrum door de diverse activiteiten grotendeels zichzelf
kunnen bedruipen. Daarnaast moet ook de bijscholing op eigen benen kunnen staan.
Dat betekent “de opleider opleiden.”
Behaalde resultaten: apparatuur geleverd en scholing gegeve
Toekomstplannen: er worden plannen ontwikkeld om bijscholing te gaan verzorgen. Een malariamanagementsprogramma, waarmee door ons in Zuid-Senegal ervaring is opgedaan moet hiervoor de basis gaan vormen. ook de inrichting van een apotheek wordt met onze steun ter hand genomen. Met een goede logistieke organisatie om continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te waarborgen.

Historie:
Najaar 2003 zijn er contacten tussen Farmacie Mondiaal en de stichting Aktie Benin ontstaan.
De stichting Aktie Benin richt zich op projecten in Benin.
In Boukombé – 600 km noordelijk landinwaarts – is  een klein ziekenhuis dat – in beginsel – met steun
van de overheid wordt uitgebouwd. Het eeuwige tekort aan middelen en materiaal trok destijds
de aandacht van Aktie Benin. Zij besloot Boukombé te gaan ondersteunen.

Op het tijdstip dat de uitbouw vorm begon te krijgen ontstond het contact met Aktie Benin.
Het afstoten van apparatuur door enkele apotheken in Nederland maakte het mogelijk om een
klinisch-chemisch-laboratorium te helpen inrichten. Glaswerk, weegapparatuur, emmers, schalen,
vaten van RVS maar ook een waterdestilleerapparaat en verbandstoffen werden door ons ingezameld
en naar een centrale opslag gebracht.
Aktie Benin nam zorg voor het verdere transport van goederen, meubilair, bouwmaterialen en dergelijke.
Een nieuwe container met goederen is eind december 2005 verscheept. Naast het laboratorium en de
apotheek wordt ook een opticiëns-atelier ingericht.

In 2006 is er door een tweetal apothekers en een verpleegkundige een werkbezoek gebracht aan Boukombé.
Dit resulteerde in een aantal adviezen met betrekking tot beheer van de geneesmiddelenvoorraad.
Ook werd door ons een grote koelkast geschonken. Er werd een beknopt formularium opgezet en er
werd instructie gegeven hoe diagnose, behandeling en eventuele medicatie moet worden vastgelegd
in een computersysteem.
Bezoeken aan enkele buitenposten maakten duidelijk dat er een groot gebrek aan kennis en kunde is.
Daarop is afgesproken een bijscholingsproject te gaan ontwikkelen. De ervaringen in de Casamance (Senegal)
zijn hier heel nuttig.

Inmiddels is er ook in 2007 en 2008 weer apotheekapparatuur en meubilair, geschonken door apothekers
in Nederland, verstuurd naar Benin.
In het najaar van 2009 zullen er enkele mensen heen gaan om een scholing te verzorgen.

Farmacie Mondiaal heeft dit project in 2010 afgesloten.