Bestuursleden

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest

Contact ons

  • info@farmaciemondiaal.nl

  • Steinhaagenseweg 2L, 3446 GP Woerden

Bestuursleden

Voorzitter: Fred Blokzijl

Bestuursportefeuille: project Senegal en de eventuele herstart Gambia.

Fred Blokzijl works as a pharmacist in Winschoten.

Mijn motivatie:

Tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe moeilijk de leefomstandigheden zijn voor veel mensen op onze wereld. Veel zaken die voor ons gewoon zijn, zoals een goede gezondheidszorg en de beschikbaarheid van medicijnen, zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend.
Een goede gezondheidszorg is een van de basisbehoeften van een mens en vanuit mijn eigen vakgebied wil ik graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de farmaceutische zorg in de wereld.


Secretaris: Mieke van Hattum

Mieke is openbaar apotheker in Woerden.

Mijn motivatie:

Wij mogen trots zijn op de Nederlandse farmaceutische zorg.

De Nederlandse apotheker heeft enorm veel kennis en mogelijkheden. Zowel over het product als over de zorg. Hiermee kunnen wij beroepsgenoten wereldwijd ondersteunen. Hier draag ik graag mijn steentje in bij.


Algemeen lid: Blessing Odigie

Blessing Odigie is sinds haar afstuderen in 2015 werkzaam in de poliklinische apotheek van het Vlietland Ziekenhuis.

Als student was ze al betrokken geweest bij het project KNPSV-FM. Sinds 2016 is ze toegetreden tot het bestuur.

Mijn motivatie:

Al sinds kleins af aan had ik altijd al passie voor ontwikkelingshulp. Tijdens mijn studie was ik op zoek gegaan naar een manier om mijn vakgebied farmacie te combineren met deze passie. Zodoende ben ik terecht gekomen bij Farmacie Mondiaal. De visie van Farmacie Mondiaal sluit feilloos aan bij mijn eigen toekomst visie, namelijk het structureel verbeteren van de farmaceutische zorg in ontwikkelingslanden middels projecten.

Nu na mijn afstuderen streef ik ernaar mijn carrière te combineren met farmaceutische ontwikkelingshulp. Op deze manier hoop ik mijn eigen steentje bij te dragen.

De Nederlandse farmaceutische zorg is veel beter geregeld dan in de meeste ontwikkelingslanden. Ik ben ervan overtuigd dat door kennisoverdracht, financiële hulpmiddelen en de juiste contacten, er verbetering gebracht kan worden in de farmaceutische zorg van dergelijke landen. Kijken we naar alle ontwikkelingslanden lijkt dit onbegonnen werk. Maar wat voor mij de motivatie erin houdt, is het gezegde dat wij niet alles kunnen doen, maar een ieder wel iets kan doen. Dat ‘iets’ kan voor sommigen toch ervaren worden als een wereld van verschil.


Penningmeester: Thijs Balk

Thijs Balk is sinds zijn afstuderen in 2017 werkzaam in de poliklinische apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij is tijdens zijn studie in contact gekomen met Farmacie Mondiaal als deelnemer in het uitwisselingsproject met Rwanda in 2016 (samenwerking FM en K.N.P.S.V.). Thijs was in 2018 een van de organisatoren van het bezoek van apothekers uit Mongolie met als thema ‘Medicatieveiligheid’.
Motivatie
Ik ben voor het eerst in contact gekomen met ontwikkelingshulp in 2012. Ik startte mijn reis door Zuid-Oost Azie in de sloppenwijken van Manilla in de Filipijnen. Artsen van Medical Checks for Children (MCC) hebben gedurende een week zoveel mogelijk kinderen gezien en daarna heb ik gedurende een maand de follow-up (o.a. farmaceutisch) gecoördineerd. Dit was een onvergetelijke en dankbare ervaring en dankzij Farmacie Mondiaal kon ik in 2016 een tweede avontuur aangaan in Rwanda. Ook na mijn studie wilde ik graag vanuit mijn rol als apotheker een bijdrage gaan leveren aan de farmaceutische zorg in ontwikkelingslanden en Farmacie Mondiaal is daarvoor de juiste plek!


Algemeen lid: Endriean Prajitno

Endriean Prajitno heeft als farmacie student in 2014 deelgenomen aan het uitwisselingsproject naar Rwanda. Sinds begin 2019 is hij toegetreden tot het bestuur.

Motivatie
Tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met vele mensen uit verschillende landen en culturen. Door gesprekken met ze aan te gaan en onder andere de farmaceutische zorg onderling te vergelijken, realiseerde ik pas me dat de Nederlandse farmacie en ons sociaal zorgsysteem het relatief goed doen.

Mijn eerste kennismaking met Farmacie Mondiaal was in 2014. Toen heb ik deelgenomen aan het uitwisselingsproject in Rwanda en heb ik met grote bewondering ervaren hoe de (farmaceutische) zorg daar is geregeld.

Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn masterscriptie en na het afstuderen hoop ik een baan te vinden waarmee ik maatschappelijk betrokken kan blijven en tevens in het buitenland.

Ik ga de functie van algemeen bestuurslid bekleden en wil hiermee een steentje bijdragen aan toekomstige projecten van Farmacie Mondiaal, met als uiteindelijke resultaat het toegankelijker maken en het verbeteren van de farmaceutische zorg in minder ontwikkelde landen.


Algemeen lid: Erna Berkhof

Erna Berkhof is al 25 jaar werkzaam als apotheker. Sinds begin 2019 is ze toegetreden tot bestuurslid van Farmacie Mondiaal om geladen met ervaring en kennis haar steentje bij te kunnen dragen aan het leveren van farmaceutische ontwikkelingshulp.

Motivatie

Ik heb in 1991 mijn afstudeeronderzoek in Suriname gedaan. Dat is een ervaring voor je leven en leert je onder andere dat we in Nederland in ongekende luxe leven. Na mijn afstuderen in 1994 heb ik verschillende functies als apotheker bekleed. Nu ben ik me aan het oriënteren op vervolgkeuzes. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik met passie en met gemotiveerde mensen kan samenwerken aan zinvolle taken. Onderwijs en coaching is voor de ontwikkeling van mensen onontbeerlijk en daar wordt door FM hoog op ingezet. Dat spreekt me enorm aan. Ik kijk er erg naar uit om met mijn ervaringen mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de farmacie en gezondheidszorg in landen waar dat nodig is.


Actieve personen, niet behorend tot het bestuur:
Henk Schut

Hij is oud bestuurslid, met een staat van dienst van 15 jaar! Daarnaast runt hij de ‘winkel’ in tweedehands apotheek-apparatuur waarvan de opbrengst ten goede komt aan FM.
Henk is van onschatbare waarde vanwege zijn historische kennis (zeker ook waar het Farmacie Mondiaal betreft) en zijn onderhoudende manier om die verhalen te vertellen.