Visit Report Rwanda

Als resultaat van het recente bezoek van de Rwandezen hierbij hun Visit Report. Visit Report 2016 We zijn zeer geïnteresseerd in de follow up mogelijkheden. Het initiatief daarvoor ligt bij de Rwandezen.   Onderstaand foto’s van de afsluitende werklunch te Utrecht en overhandiging van het boek Practical Pharmaceutics.  

Afghanistan

Op de recente KNPSV-beroependag is een eerste contact ontstaan met Aeupa http://www.aeupa.com Via de Aeupa bereikte ons daarna het verzoek om een stuk transportkosten naar Afghanistan, van overbodige farmaceutische/medische les-apparatuur uit Nederland, t.b.v de universiteit van Kabul, mede mogelijk te maken. We hebben gemeend dat dit past bij onze doelstelling van kennisoverdracht en ondersteunen dit...
Lees meer

Projecten in Mongolië

‘Op het FIP-congres van 2015 is er voor het eerst informeel contact gelegd met Mongoolse collega’s dewelke aangesloten zijn bij de recent opgerichte ‘Association of Mongolian Pharmacy Professionals (AMPP)’. Vlak daarna heeft een twaalftal van hen, niet via FM, ook een werkbezoek afgelegd aan Nederland zoals te lezen was in een Oktober-editie van het PW. Begin...
Lees meer

Werkbezoek Rwandese collega’s

Het KNPSV/FM studenten uitwisselingsproject heeft een eerste vervolg gekregen. Van 11-6 tot 19-06 a.s. bezoeken twee senior Rwandese collega’s, op uitnodiging van FM, Nederland. Onder begeleiding van projectleider Frans Bosman verrichten zij een werkbezoek. Het doel is hen kennis te laten maken met vele facetten van de farmacie in Nederland. Uit hun observaties dienen aandachts-gebieden voort...
Lees meer