MDS-3

MSH is de opsteller van MDS-3; Managing Access to Medicines and Health Technologies. In dit zeer lijvige rapport wordt de diepte ingegaan en worden vele voorbeelden gegeven. Een ‘Must Read’ voor eenieder die geïnteresseerd is in de farmacie, en de verbetertrajecten, in de ‘Low & Middle income countries’. mds3-jan2014    

Kroniek van FM

FM (c.q. haar voorgangers) bestaat al ruim dertig jaar! De nodige activiteiten zijn in die lange tijd gepleegd c.q. de nodige inzichten zijn verworven. Daarnaast is natuurlijk de wereld zelf en het gedachtegoed rondom ‘ontwikkelingswerk’ ingrijpend geëvolueerd. Om e.e.a. niet in de vergetelheid te laten gaan c.q. tot inzicht, lering en toekomstige PR-activiteiten te kunnen...
Lees meer

Mongolië

In het kader van mogelijke nieuwe projecten is er contact gezocht en gevonden met de collega’s uit Mongolië. Dat een twaalftal van hen eind 2015 een werkbezoek heeft gebracht aan Nederland vergemakkelijkt de zaak. Er wordt nu aan Mongoolse geïnventariseerd waaraan behoefte is. Van daaruit gaan we bekijken of we (kennis)hulp kunnen gaan bieden. Interview...
Lees meer

Mosadex Experience 2015

Op zaterdag 26 september was de Mosadex Experience in Utrecht waar 1500 apothekers en apothekersassistentes aanwezig waren. De aanwezigen hadden de mogelijkheid om door het bezoeken van stands van de deelnemende bedrijven geld in te zamelen voor de projecten van Farmacie Mondiaal in Gambia en Senegal. Daar is op een fantastische manier aan meegeholpen door...
Lees meer

Nieuwsbrief FM juli 2015

De radiostilte voorbij. Als nieuwe voorzitter van Farmacie Mondiaal is het mij een eer u toe te mogen spreken middels ons eerste digitale nieuwsbrief. De afgelopen periode zijn we als bestuur het proces ingegaan om de doelstellingen van de stichting tegen het licht te houden en om een eventuele nieuwe koers uit te stippelen. Kennisoverdracht...
Lees meer