Senegal

senegal

Naam project: Casamance, Zuid-Senegal
Start project: voorjaar 2007
Einde project: doorlopend
Contactpersonen /
projectgroep: 
Linda de Groot en Fred Blokzijl
Gesteld doel: vastlegging van geneesmiddelgebruik in combinatie met andere relevante medische gegevens. Rationele farmacotherapie en farmaceutische zorg zijn einddoelen. met behulp van gezondheidspaspoort duidelijk maken welke medicijnen mensen gebruiken.
Het geven van nascholing om lokaal de kennis van gezondheidszorg te verbeteren.
Behaalde resultaten: er zijn inmiddels meer dan 1250 gezondheidspaspoorten uitgedeeld.
Toekomstplannen: evalueren van effect en continueren van verspreiding gezondheidspaspoorten.
geven van adviezen met betrekking tot het runnen van een medische post annex apotheek.
beschikbaar stellen van eenvoudige hulpmiddelen, van pen en papier tot thermometer.
Laatste nieuws:
Update project Senegal 2018 
Update project Senegal 2010-2011
nieuwsbrief december 2009
nieuwsbrief mei 2009

 

Historie:
Vanaf 2004 is er samenwerking met stichting De Baobab in Senegal-Zuid (Casamance). Voorlichting en bijscholing op medisch en farmaceutisch terrein zijn de belangrijkste activiteiten. Malariapreventie en -behandeling zijn speerpunten. Een rationele diagnostiek hoort daarbij.

In samenhang met deze voorlichting en bijscholing, vooral bestemd voor beheerders van medische posten, bleek er behoefte aan een sterke verbetering van vastlegging van medische en farmaceutische informatie van de patiënten.
Uiteindelijk is er gekozen voor een “paspoort” dat de patiënt of zijn verzorger altijd bij zich heeft. Sponsoring van Mediveen maakte de start hiervan in 2007 mogelijk.

Twee projectmedewerkers zijn in 2008 in het gebied geweest en de gang van zaken is bemoedigend. De motivatie bij de posten is groot; men is blij met de hulp. Patiënten worden ‘opgevoed’: als men geen paspoort bij zich heeft, wordt er niet behandeld.

Evaluatie testfase
Na evaluatie van de testfase:
–  Voldoen zowel de inhoudelijke vorm van het carnet als de buitenkant na een eerste aanpassing prima aan de wensen
–  Zijn de medewerkers uitermate tevreden en gemotiveerd en geven op eigen initiatief extra invulling, zoals het noteren van de retourvisites 
–  Hebben de medewerkers baat bij het ontstane dossier
–  Brengen de patiënten trouw hun carnet mee naar de post en worden zelfs bij ziekenhuisbezoek in de stad gecomplimenteerd met hun mooie boekwerk

 

In december 2009 wordt er wederom een bezoek gebracht. Voor de volgende fase zijn van belang: de financiën , de logistiek, het werkgebied en de duurzaamheid. Er is contact met een lokale drukker, er wordt overleg gepleegd met regionale overheden en er moet worden gekeken naar financiële middelen ter plaatse.
De geregelde bezoeken aan de posten hebben ook geleid tot hulp op andere gebieden en er is op diverse posten een draaiboek gemaakt voor onder andere voorraadbeheer, het geven van voorlichting door medewerkers aan patiënten, therapietrouw, beroepsgeheim. Ook aan scholing van apotheekassistenten is aandacht besteed.