Sinds 2018 is FM de samenwerking aangegaan met Ecumenical Pharmaceutical Network (EPN). Dit is een christelijke organisatie die intensieve inzet vertoont om de farmaceutische kennis in diverse Sub-Sahara Afrikaanse landen te verbeteren. Dit doen ze door cursussen te verzorgen voor gezondheidswerkers over geneesmiddelen in lage- en midden inkomenslanden. EPN is van mening dat toegang tot hoogwaardige geneesmiddelen en het rationele gebruik ervan een recht is. Toegang tot hoogwaardige farmaceutische zorg is immers een fundamenteel mensenrecht. Ze werken samen met partners om op een rechtvaardige en medelevende manier lokale duurzame oplossingen te bouwen voor toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen en het rationele gebruik ervan voor iedereen.
Hierbij investeren ze voornamelijk in apothekers, omdat ze geloven dat verandering bij de apothekers begint. Tevens zijn ze van mening dat apothekers de reis van de patiënt in veel faciliteiten voltooien. Of het nu gaat om klinische of poliklinische patiënten, een apotheker heeft intieme gesprekken met patiënten en in veel gevallen (vooral openbare apotheken) hebben ze meer interactie met patiënten.

Door een overeenkomst in visie, is FM een langdurige partnerschap aangegaan met EPN. Deze partnerschap betreft een jaarlijkse financiële ondersteuning aan EPN. Naast een jaarlijkse financiële bijdrage, is FM in 2020 één van de sponsors van het project e-learning van EPN. Dit is een online farmaceutische cursus, die zich in eerste instantie zou richten op ziekenhuisapotheek medewerkers en clinici. Er zal bij deze training ingegaan worden op onder andere geneesmiddelenbewaking, rationeel medicijngebruik, gezondheidsbestuur, duurzaamheid van de gezondheidszorg, ziekenhuis verworven infectie, infectiepreventie en –bestrijding, laboratoriumtechnieken met betrekking tot diagnose en klinische management van COVID-19. We zullen EPN hierin zowel financieel steunen als daar waar nodig meedenken over inhoudelijke zaken omtrent de training.