Naam project: FMIC Ziekenhuisapotheek Afghanistan
Start project: 
2017
Einde project: 
2018
Contactpersoon: 
Tamanna Lashkari, Richard van Slobbe en Fred Blokzijl
Gesteld doel: Een oriënterend bezoek aan FMIC, een ziekenhuis in Kabul, om samenwerking te zoeken met AEuPA en FM in mogelijkheden om de ziekenhuisapothekers daar te ondersteunen in de zorg die ze aan opgenomen en ontslagen patiënten verlenen.
Behaalde resultaten: 
Tamanna Lashkari, een bestuurslid van AEuPA, is afgereisd naar Afghanistan om de situatie binnen de ziekenhuisapotheek van FMIC te observeren en in kaart te brengen welke farmaceutische zorgbehoefte er zijn.
Toekomstplannen: Het ontwikkelen van online cursussen voor de ziekenhuisapothekers om ze te ondersteunen in (pediatrische) bereidingen en overige farmaceutische kennis. Meer samenwerkingsmogelijkheden tussen FMIC, AEuPA en FM worden onderzocht.

Verslag bezoek FMIC

Outline course paediatric formulation_version 1