Naam project: Kartong Community Pharmacy
Start project: najaar 2006
Einde project: 2010 update 2015: wij overwegen een doorstart, dit zullen we als apart project behandelen, nl. Gambia 2.
Contactpersonen projectgroep: Richard van Slobbe, Manon Haas, Tom Gelevert, Linda Nederhoed
Gesteld doel: verbetering van de voortdurende verkrijgbaarheid van essentiële medicijnen van goede
kwaliteit voor een redelijke prijs voor de bevolking van Kartong, Gambia
Behaalde resultaten: apotheek draait vanaf medio februari 2007. Het project is stopgezet in 2010

Laatste nieuws:-november/december 2012: het laatste stukje budget van het Gambia-project hebben we gedoneerd aan het Caring Hands Health Center te Kubuneh olv de Nl-familie Sak.

Background:

Kartong background information v1

Kartong actionplan vdef

Guidelines version april 2009

Apotheekbestellijst Kartong 0207 definitief def

Reports

Kartong follow up 2-2007 v1

Report Kartong 16-30 nov 2007

Report Kartong 7-14 november 2008

Report Kartong 8-16 may 2009

Report Kartong12-19 february 2010

End Report Kartong june 2010


Historie:

In Kartong is een kliniek gebouwd met steun van de Nederlandse Stichting Evenaar en haar Gambiaanse
evenknie The Equator Foundation. Voor de realisatie van een apotheek is hulp gevraagd aan Farmacie
Mondiaal.
Gedurende twee weken in het najaar van 2006 hebben twee apothekers onderzocht hoe de situatie is.
De kliniekapotheek die er was, is gereorganiseerd en er is vastgesteld dat de prijzen van de geneesmiddelen te hoog zijn voor de bevolking.

Er is een business model (The Kartong model) opgesteld waarbij de bevolking wel betaalt voor de geneesmiddelen, maar dat de prijzen minimaal houdt. Dit kan gedaan worden door de medicijnen te betrekken via IDA (International Dispensary Association te Amsterdam) en alleen een toeslag te berekenen voor de apotheekkosten (personeel, transport, verpakkingsmateriaal en mogelijk andere kosten) die zodanig is dat de apotheek “selfsupporting “is.

De kosten van de eerste twee orders zijn een schenking geweest vanuit Stichting Evenaar en Farmacie
Mondiaal echter vervolgorders dienen vanuit de opbrengsten gefinancierd te worden. Op deze manier kunnen de verkoopprijzen beduidend lager zijn dan de huidige commerciële prijzen.

Er zal begonnen worden met een voorraad van ongeveer 50 medicijnen. Afhankelijk van de resultaten en lokale noden kunnen meer medicijnen op voorraad genomen worden. Door de lage prijs van de geneesmiddelen is er groeipotentieel vanuit de omgeving mogelijk. Een deel van de bevolking zal de prijzen nog steeds niet makkelijk kunnen betalen, maar dat moet ook op een andere manier opgelost worden.

In februari 2007 is de projectverantwoordelijke van Farmacie Mondiaal opnieuw in Kartong geweest om de
apotheek daadwerkelijk op te starten met een inzetorder en de noodzakelijke instructies met betrekking tot de bedrijfsvoering. Er wordt nu gekeken hoe het zich ontwikkelt.

Er zijn enkele uitdagingen die naar voren komen:
– De bevolking overtuigen dat het betalen van minimale echte kosten noodzakelijk is om er zeker van
te zijn dat er echte medicijnen zijn in de toekomst
– Diefstal en verlies van voorraad
– Financiële fraude
– Mogelijke acties van economische tegenhangers

Farmacie Mondiaal doet zijn best om het personeel te ondersteunen bij deze uitdagingen en te zorgen voor kennis.

In november 2007 zijn er opnieuw twee projectleden geweest om de situatie te bekijken en bij te sturen.
Hoewel complete financiële zelfredzaamheid (door externe oorzaken) nog niet gerealiseerd is, gaat een en ander zodanig goed met de apotheek dat er voldoende vertrouwen is om op de ingeslagen weg door te gaan.

Vanuit Stichting Evenaar kwam begin 2008 het verzoek om mee te denken over een uitbreiding. Dit zou dan samenhangen met nieuw op te richten klinieken door Stichting Evenaar. In concreto komt dat neer op 4 à 5 nieuwe apotheeklocaties in Zuid Gambia waarvan een vestiging ook als centraal depot kan functioneren en er een overkoepelende organisatorische en bedrijfsmatige structuur komt.
Het bestuur van Farmacie Mondiaal heeft de projectgroep toestemming gegeven om met een zodanig voorstel te komen en hiervoor budgettaire kaders gesteld. Hierbij wordt een financieel commitment neergelegd voor de duur van twee jaar.

In 2008 zijn er enkele projectleden geweest om de vorderingen te bekijken. In 2009 zal dit opnieuw gebeuren.
Zie hiervoor ook de bezoekverslagen hierboven.