Op het FIP-congres van 2015 is er voor het eerst informeel contact gelegd met Mongoolse collega’s dewelke aangesloten zijn bij de recent opgerichte ‘Association of Mongolian Pharmacy Professionals (AMPP)’.
Vlak daarna heeft een twaalftal van hen, niet via FM, ook een werkbezoek afgelegd aan Nederland zoals te lezen was in een Oktober-editie van het PW.
Begin 2016 is er vanuit FM een meer officieel contact tot stand gekomen om projectmogelijkheden te onderzoeken. Dit resulteerde erin dat bestuurslid Richard van Slobbe eind April 2016 een verkenningsmissie/werkbezoek heeft gebracht aan Mongolië als gast van de AMPP. Hierbij zijn bezoeken gebracht aan: ziekenhuis, groothandel, openbare apotheken, productie faciliteiten, ministerie, inspectie en universiteit. De farmacie in Mongolië groeit sterk en men heeft een nadrukkelijke behoefte aan verdere professionalisering. Ook van de beroepsorganisatie AMPP. Vanuit dit bezoek en in samenspraak met de AMPP zijn er projectvoorstellen ontstaan. Die hoeven niet altijd geld te kosten.
Als voorlopig resultaat zijn de volgende projecten opgestart:
1) Clinical Pharmacy Training; collega Raymond Brunink gaat op lokatie in Ulaan Bataar in 2017 gedurende 1 week 2 x een engelstalige training van 12h verzorgen,
2) Guidelines: de AMPP heeft behoefte om t.b.v. haar website professionele richtlijnen te ontwikkelen/publiceren. Collega Prem Dihal gaat hen daarbij vanuit Nederland ondersteunen,
3) Coaching Hospital Pharmacists: er worden Nederlandse ziekenhuis-apothekers gekoppeld aan Mongoolse collega’s om als vraagbaak/mentor te gaan dienen,
4) University; de relatie-vorming met de farmacie-bestuurder van de universiteit wordt een eerste aanzet gegeven door het boek ‘Practical Pharmaceutics’ te gaan schenken.
Vanuit FM hebben we behoorlijk positieve verwachtingen van de eerste projecten in dit deel van de wereld, mede aangezien men in de Mongoolse cultuur ook wel van aanpakken en (vloeibare) gezelligheid houdt.
 Update m.b.t. voortgang in 2017:
-Een 1-weeks werkbezoek gedurende de zomer van een 4-tal Mongoolse MSc-studenten, met als focus medicatie veiligheid, is doorgeschoven naar 2018.
-Een werkbezoek door Dr. Herman Woerdenbag is gepland begin 2018, dit aangaande Curriculum Development.
-Guideline ontwikkeling heeft geen progressie gekend vanuit Mongoolse zijde (tekort mankracht).
-Coaching ziekenhuisapothekers is niet echt van de grond gekomen, taalproblematiek speelde daar ook een rol in.
Project 1: Klinische farmaceutische training van Raymond Brunink en Simon Arnoldussen

Farmacie Mondiaal heeft in samenwerking met de Association of Mongolian Pharmaceutical Professionals (AMPP) het project kunnen realiseren waarbij kennisoverdracht plaats heeft kunnen vinden van Nederlandse naar Mongoolse apothekers. Bij dit project is Raymond Brunink, apotheker bij ApotheekVrij, in september afgereisd naar Mongolië voor het verzorgen van een training over medicatieveiligheid. Vervolgens heeft Simon Arnoldussen, apotheker bij Pharmatech, op zijn beurt in oktober Mongolie bezocht voor het geven van een QA/GMP training aan industrie apothekers. De verslagen van hun reis zijn hieronder te lezen.

Verslag Raymond Brunink

Verslag Simon Arnoldussen

Project 4: Curriculum Development

Verslag van Dr. Herman Woerdenbag mbt Curriculum Development.

Report Ulaanbaatar 6-10 Feb 2018 FM website

invitation

Uitwisseling Mongoolse studenten

In een nieuw project van Farmacie Mondiaal zijn een viertal Mongoolse farmaciestudenten afgereisd naar Nederland voor een bezoek om te ervaren hoe de farmacie bedreven wordt in Nederland. Ze hebben verschillende facetten van de farmacie gezien en naar eigen zeggen veel geleerd. Zo hebben ze bij de Universiteit van Utrecht gezien hoe de studenten omgingen met recepten, waarbij alledaagse klinische casussen in de apotheek nagebootst worden. Bij Healthbase hebben ze geleerd hoe de database van onze medicatiebewaking tot stand komt. Voor meer inzicht over de logistiek hebben ze meegekeken bij Brocacef. Tot slot hebben ze in een openbare, poliklinische, ziekenhuis en instellingsapotheek de dagelijkse praktijk van een apotheker kunnen ervaren, waarbij ze hebben kunnen zien hoe praktisch vorm gegeven wordt aan patiëntenzorg, medicatieveiligheid en productzorg.

Teruggekeerd in Mongolië hebben ze ambitieuze plannen om datgene wat ze gezien hebben in Nederland te implementeren bij zowel binnen de opleiding farmacie als binnen de dagelijkse praktijk van een apotheker in verschillende facetten. We blikken terug op een succesvol project met een zichtbare impact.

Verslag uitwisseling Mongoolse studenten