Single Blog Title

This is a single blog caption

Mongolië verkenningsbezoek

Als follow up van de mailwisseling met de Mongoolse collega’s is er een concept projectplan gemaakt vanuit Mongoolse zijde. Hierbij wordt een nadruk gelegd op ‘Good Pharmaceutical Practice’ op basis van de WHO-richtlijnen dienaangaande.

Het FM bestuur heeft besloten dat het zinvol is om eerst een verkenningsbezoek ter plaatste te doen alvorens een definitief plan geformuleerd kan worden. Dit zal van 20/4-27/4 plaatsvinden.

Er is een stevig bezoekschema opgesteld.

Bezoekschema verkenningsmissie Mongolië

De verwachting is dat het aangescherpte plan leidt tot een daadwerkelijk (meerjarig) project. Hiervoor wordt ook een project-bemensing gezocht. Op het websitedeel ‘Vrijwilligerswerk via FM’ staat nadere informatie.

 

Laat een bericht achter