Nieuwsbrief FM december 2009 – Oeganda

Oeganda: Automatisering in een ziekenhuisapotheek

Afgelopen jaar is ziekenhuisapotheker Miriam Koopmann samen met Willem Rutten in Kampala,
Oeganda geweest, om daar het door Farmacie Mondiaal ondersteunde project MSupply te ondersteunen.
MSupply is een computerprogramma dat geneesmiddelvoorraadbeheer en medicatiebewaking voor
de ziekenhuisapotheek ondersteunt.
Dit programma draait al enige jaren in Kampala, waardoor we afgelopen januari eindelijk in staat waren
goede managementinformatie te genereren, waar in- en verkoop van geneesmiddelen op gestuurd kan worden.

Komend jaar gaan we nog een belangrijke uitbreiding toevoegen aan MSupply: medicatiebewaking.
Voor ons in Nederland is het heel gewoon. In de apotheek vindt controle plaats op o.a. juistheid van
geneesmiddel, dosering en eventuele interacties.
In Oeganda is onvoldoende kennis en computerondersteuning aanwezig om dit te kunnen doen.
Dus dat geeft risico op foutief gebruik en op interacties waar men geen weet van heeft.
Dit wordt nog versterkt door het feit dat er veel HIV-medicatie gegeven wordt, wat een bron is van
vele interacties met mogelijk ernstige gevolgen.
Om deze medicatiebewaking te kunnen uitvoeren is het tevens noodzakelijk dat een patiënt uniek
identificeerbaar is. In Nederland kennen wij het BSN-nummer. In Oeganda is men al blij als een
voor- en achternaam bekend is (geboortedatum wordt ook niet altijd geregistreerd). Het ziekenhuis is
bezig een systeem op te zetten om persoonsregistratie beter te maken.
Farmacie Mondiaal zal volgend jaar in de betreffende ziekenhuisapotheek proberen de medicatiebewaking
draaiend te krijgen om zo voor de patiënten aldaar betere medicatieveiligheid te verkrijgen.