Naam project: Implementatie van MSupply software in het St. Francis ziekenhuis in Kampala
Start project: 2004
Einde project: doorlopend, maar geen recente bezoeken
Contactpersoon: Miriam Koopmann
Gesteld doel: verbetering logistiek met behulp van computersoftware
Behaalde resultaten: MSupply is goed ingevoerd, continuïteit is belangrijk om vast te houden
Toekomstplannen: continuering en consolidering kennis over logistiek en MSupply en uitbreiding
project naar andere ziekenhuizen

Nieuwsbrieven over dit project:

mei 2009
december 2009

Bezoekverslagen en/of documenten met betrekking tot dit project:

Apotheker Info 2009

NA ten Cate 2006

Dr. W. Rutten 2008

Robert Flint 2008

Krens en Muilwijk 2008

Historie:
in 2004 besloot de directie om het geneesmiddelmanagement in het ziekenhuis te verbeteren
zowel ten behoeve van een beter financieel beheer als om de service aan patiënten te verbeteren.
Er is toen een plan gemaakt voor een herontwerp van het bedrijfsproces in de apotheek en
ondersteuning door een softwareprogramma MSupply, dat specifiek gericht is op het management
van de geneesmiddelvoorzieningsketen in ziekenhuizen en bij leveranciers.

MSupply is een low-cost programma, dat bij een eerder onderzoek door Farmacie Mondiaal
geselecteerd is vanwege zijn goede prijs-prestatieverhouding.

Begin december 2005 is de eerste fase voltooid. Dit hield in: testen van de hardwareconfiguratie,
de installatie van de software, vullen van de databestanden van geneesmiddelen, prijzen en klanten
en proefdraaien met het programma. Verder het instrueren van een deel van de staf en het oefenen
met het programma.
In deze fase wordt alleen nog maar het magazijnbeheer geautomatiseerd. Er zijn nog geen
veranderingen in het logistieke proces en er wordt in deze fase alleen gewerkt met de single user
versie van het programma.

De tweede fase is uitgevoerd begin 2006 en hierbij worden ook uitgiftes aan de interne klanten
(afdelingen, OK etc) geregistreerd. Er zijn nog steeds geen substantiële veranderingen in het logistiek
proces nodig. Tevens worden tellingen verricht om het aantal aflevertransacties aan patiënten zo goed
mogelijk te bepalen, met als doel om het beslag op de hardwarecapaciteit te kunnen schatten.
Verder wordt een begin gemaakt met systematische managementinformatie.

De uitvoering van de derde fase is afhankelijk van de aanwezigheid van een apotheker die de zaken
kan regelen. Het is de bedoeling dat hierbij ook de uitgiftes aan de patiënten in het systeem
geregistreerd worden. Dit betekent niet alleen een verveelvoudiging van het aantal transacties,
maar ook aanzienlijke verandering van het proces. In deze fase wordt de multi-userversie van het
programma in gebruik genomen. De managementinformatie wordt uitgebreid.

Er is een aantal stagiaires geweest vanuit Nederland om assistentie te verlenen aan het project
maar een continue kracht is gewenst. De lokale apotheker is niet in staat om het systeem draaiende
te houden. Het lukt wel om met het systeem te werken maar niet om een probleem dat zich
voordoet op te lossen.
Sinds 2008 is er een Ierse apotheker aan het werk die steun zal krijgen van een Engelse apotheker
en gaan er ook enkele stagiaires naar toe. De aandacht van deze mensen moet uitgaan naar de
verbetering van de organisatorische structuur en opbouw en vasthouden van competente medewerkers.

In 2009 is de managementinformatie goed gegenereerd waardoor de in- en verkoop van geneesmiddelen
gestuurd kan worden. In 2010 wordt medicatiebewaking aan het systeem toegevoegd. In combinatie
met een verbeterde persoonsregistratie waarmee het ziekenhuis bezig is,
moet dit leiden tot veiliger medicijngebruik.