Project Description

Vrijwilligerswerk Via Fm

Op deze pagina staan projecten, cq activiteiten, waarvoor deelnemers gezocht worden.

April 2016

Er wordt i.s.m. met de Association of Pharmacy Professionals of Mongolia gewerkt aan het opzetten van projecten te Mongolië.

Een daarvan behelst het met elkaar in contact brengen van ziekenhuis-apothekers. De NL-partner functioneert alsdan als een soort mentor voor de Mongoolse collega. Het betreft vooral praktische farmaceutische zaken en de invulling geschiedt naar eigen inzicht en mogelijkheden.

Via mail/Skype is Engelstalig contact gemakkelijk.

FM contactpersoon: Richard van Slobbe

Heeft u interesse, mail ons dan.