Werkwijze

Een aanvraag voor ondersteuning wordt beoordeeld door het bestuur op basis van de projectbeschrijving en eventueel nadere persoonlijke gesprekken. Bij een positief oordeel krijgt een bestuurslid het betreffende project in de portefeuille. Dit bestuurslid functioneert dan vervolgens als contactpersoon naar de projectleden.

Als u een project weet dat ondersteuning nodig heeft op farmaceutisch gebied en met onze doelstellingen overeenkomt, vul dan het formulier Projectaanvraag in dan wel mail ons.

FM Sponsoring richtlijnen