Single Blog Title

This is a single blog caption

Projecten in Mongolië

‘Op het FIP-congres van 2015 is er voor het eerst informeel contact gelegd met Mongoolse collega’s dewelke aangesloten zijn bij de recent opgerichte ‘Association of Mongolian Pharmacy Professionals (AMPP)’.
Vlak daarna heeft een twaalftal van hen, niet via FM, ook een werkbezoek afgelegd aan Nederland zoals te lezen was in een Oktober-editie van het PW.
Begin 2016 is er vanuit FM een meer officieel contact tot stand gekomen om projectmogelijkheden te onderzoeken. Dit resulteerde erin dat bestuurslid Richard van Slobbe eind April 2016 een verkenningsmissie/werkbezoek heeft gebracht aan Mongolië als gast van de AMPP. Hierbij zijn bezoeken gebracht aan: ziekenhuis, groothandel, openbare apotheken, productie faciliteiten, ministerie, inspectie en universiteit. De farmacie in Mongolië groeit sterk en men heeft een nadrukkelijke behoefte aan verdere professionalisering. Ook van de beroepsorganisatie AMPP. Vanuit dit bezoek en in samenspraak met de AMPP zijn er projectvoorstellen ontstaan. Die hoeven niet altijd geld te kosten. 
Als voorlopig resultaat zijn de volgende projecten opgestart:
1) Clinical Pharmacy Training; collega Raymond Brunink gaat op lokatie in Ulaan Bataar in 1 week 2 x een engelstalige training van 12h verzorgen,
2) Guidelines: de AMPP heeft behoefte om t.b.v. haar website professionele richtlijnen te ontwikkelen/publiceren. Collega Prem Dihal gaat hen daarbij vanuit Nederland ondersteunen, 
3) Coaching Hospital Pharmacists: er worden Nederlandse ziekenhuis-apothekers gekoppeld aan Mongoolse collega’s om als vraagbaak/mentor te gaan dienen,
4) University; de relatie-vorming met de farmacie-bestuurder van de universiteit wordt een eerste aanzet gegeven door het boek ‘Practical Pharmaceutics’ te gaan schenken.
Vanuit FM hebben we behoorlijk positieve verwachtingen van de eerste projecten in dit deel van de wereld, mede aangezien men in de de Mongoolse cultuur ook wel van aanpakken en (vloeibare) gezelligheid houdt.’
Onderstaand een bericht in een zeer recente uitgave van het Ministerie van Gezondheidszorg m.b.t. het bezoek van FM.
Mongolië pag 2

Laat een bericht achter