Senegal Baobab

krtSenegalkrtSenegal2

 

Naam project: Scholing over malariadiagnostiek in de Casamance, Senegal
Start project: 2005
Einde project: 2010
Contactpersonen /
projectgroep: 
Harry de Jong, Henk Schut
Gesteld doel: helpen ontwikkelen en toepassen van een rationele farmacotherapie die betaalbaar en duurzaam is. Om de continuïteit van de geneesmiddelenvoorziening te waarborgen is een goede logistieke organisatie noodzakelijk.
Dit alles in het kader van preventie en behandeling van malaria, een belangrijke doodsoorzaak in de Casamance. Uiteindelijk moet ook de bijscholing op eigen benen kunnen staan. Dat betekent: ”de opleider opleiden.”
Behaalde resultaten: er zijn twee cursussen gehouden
Toekomstplannen: het grote verschil in de vooropleidingen van de cursisten vraagt om verschillende niveaus binnen de cursus.
de introductie van de bloeddiagnostiek maakte veel los. Specialisatie is onvermijdelijk. Vooral de bloeddiagnostiek moet grondig worden onderricht aan een geselecteerde groep.
ook de materiële voorzieningen daarvoor vragen om aandacht. De medewerking van de autoriteiten is hier onmisbaar. Eind 2005 zijn voorbereidingen getroffen voor enkele leden van de werkgroep in de Casamance om hiervoor aan het werk te gaan.
om duidelijk te maken welke medicijnen mensen gebruiken kunnen  medicijnenpaspoorten verspreid worden.

senegal

Historie:
Via contacten die er waren met de Stichting De Baobab zijn we in Zuid-Senegal terecht gekomen. Men wilde een brede aanpak van malaria met de daarbij behorende bijscholing en instructie.
Dit mondde uit in een “malariamanagement”-project. Niet alleen preventie, maar ook medische diagnostiek en farmacotherapie zijn hierbij belangrijk. Het invoeren van laboratoriumdiagnostiek was een voorwaarde.
Met medewerking van de regionale autoriteiten werd een Organisation non-Gouvernentale (ONG) opgericht die de voorbereidingen ter plekke organiseerde.
Een verpleegkundige, een huisarts, twee apothekers en een biochemicus, allen werkzaam in Nederland, gingen aan de slag. Er werd een cursus opgezet die aansloot bij de richtlijnen van de gezondheidszorg in de Casamance.
Najaar 2004 was de cursus in grote lijnen gereed. De laatste afstemming met de betrokkenen vond in november in Zuid-Senegal plaats.

In februari 2005 werd de cursus gestart in Diannah. Ruim dertig cursisten namen deel. Deze cursisten zijn werkzaam opleiden een twintigtal gezondheidsposten van uiteenlopende omvang en faciliteiten. In vijf dagen kwamen diverse onderdelen in samenhang aan de orde.
De verpleegkundige nam algemene gezondheidszorg voor haar rekening, de huisarts ging uitgebreid in op de differentiaaldiagnostiek (inclusief rollenspellen), de apothekers gingen in op therapie en therapietrouw en het belang daarvan.
Het gesprek met de patiënt werd behandeld. Daarnaast werd aandacht besteed aan het beheer van geneesmiddelen. De biochemicus verzorgde een introductie van de bloeddiagnostiek. Een aantal gedoneerde microscopen bewees goede diensten.
Het onderdeel voorlichting werd via een toneelspel uitgevoerd. Tijdens een openluchtfestival te Kafountine trad de groep cursisten op in een spel en maakte propaganda voor het gebruik van de klamboe. Een meereizende Nederlandse supporter verzorgde decors en deed de regie.
Tijdens de cursus werden allerlei materialen uitgereikt (met dank aan de vele sponsors!!).
De week werd afgesloten met een schriftelijke toets. De beste drie deelnemers kregen een personenweegschaal. Tot slot werd aan de deelnemers een getuigschrift uitgereikt.
Ter afsluiting werden enkele muskietennetten door de werkgroep beschikbaar gesteld. De bedoeling is, dat middels verkoop ter plaatse continuïteit in de distributie van de netten ontstaat.

Vele wijzigingen in de personele bezetting, zowel in de Casamance als in Nederland, hebben het project vertraagd.
Daarnaast is in 2007 in het kader van een groot Amerikaans hulpprogramma introductie van teststrips op malaria door de overheid gestart. Dit  heeft de oorspronkelijke cursusopzet (onder andere bloeddiagnostiek) sterk beïnvloed.
Farmacie Mondiaal heeft dit project afgesloten.

Het plan om medicijnpaspoorten te verspreiden wordt uitgevoerd in het projectGezondheidspaspoorten in de Casamance’. De beschrijving hiervan vindt u op de pagina van het project Senegal.