Visie, Missie, Strategie

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest

Visie

Farmacie Mondiaal onderschrijft de visie van de Verenigde Naties en de World Health Organisation dat iedereen recht heeft op gezondheid en toegang tot essentiële medicijnen.  De farmacie, zowel vanuit de producten als de kennis, draagt bij aan de gezondheid van individuen en is daarmee een bijdrage aan het verwezenlijken van  het recht op gezondheid.

Missie

Farmacie Mondiaal heeft als missie een bijdrage leveren aan structurele verbetering van de farmaceutische zorg in ontwikkelingslanden. In Nederland heeft de farmacie een zeer hoge graad van ontwikkeling bereikt en beschikt de beroepsgroep van apothekers over een enorme schat aan kennis en kunde. Het behoort tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat kennis ook gedeeld wordt met collega’s, en via hen naar de individuen, uit de zich ontwikkelende landen.

Strategie

Farmacie Mondiaal  heeft een primaire focus op kennisoverdracht en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Wij doen dat met name door het ondersteunen van kleinschalige projectvormen, waarbij wij de projectleiders persoonlijk kennen. De eindverantwoordelijkheid van de projecten ligt altijd bij de projectleider. De bijdrage van Farmacie Mondiaal kan bestaan uit een financiële donatie, het overdragen van kennis en het met elkaar in contact brengen van mensen binnen ons netwerk. Belangrijk criterium is altijd of er een duurzame verbetering tot stand gebracht kan worden.  Daarnaast wil FM het belang van farmaceutische ontwikkelingshulp duiden door samen te werken met de internationale zusterorganisaties, aanwezig te zijn op farmaceutische beroepsbijeenkomsten en haar website.